[תרגם]    
  North America South America Europe Africa Middle East Asia Pacific/Oceania
חיפוש במקרא Bible Study Tools Know God Downloads תרגם
Bible in a Year Search Settings FAQ Links צור קשר
ברוכים הבאים לאתר המקרא הבלתי-כרוך!

Search Type: Simple Search
שלב ראשון: בחר בגרסאות הכתובים
שלב שני: בחר בחטיבה או בספר מהכתובים, פרק ופסוק לא חובים
פסוק : פרק פסוק : פרק
 :   –   : 
    או 
שלב שלישי: כתוב מילות חיפוש (לא חובה), ולחץ חפש
 לא‮:‬    חפש‮:‬
(You can use the % character as a wildcard.)
Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules
כולל ספרים אפוקריפיים ² ª
Search and Display Options:
Highlight Search Terms:   |   Display Format:
Right: Left: Main: Numbers
[Font Settings]   |    Context Links   |    Commentary Links
 Map Links   |    Biblical Art & Illustration Links
Chapter:Verse search matches:

Select a Default Version

114 יום dios - 24 אפריל Read Through the Bible in a Year:  
[חודש] שמואל א 7; שמואל א 8; השנית אל־הקורנתיים 13Original Bible 365
[חודש] שמואל א 4-6; הבשורה על־פי לוקס 18:1-23Chronologically (1)
[חודש] Psalms 43-45; Psalms 49; Psalms 84-85; Psalms 87Chronologically (2)
[חודש] דברי הימים ב 5; דברי הימים ב 6; דברי הימים ב 7Whole Bible
[חודש] דברים 9-10elohim
[חודש] השנית אל־הקורנתיים 13Saved By Grace
[חודש] מעסי השליחים 25; Psalms 83NT, Psalms, Proverbs
[חודש] הראשונה ליוחנן 1Epistles
[חודש] הבשורה על־פי מתי 24Words of Jesus
Faith hope love

What's New?
 • Look for the [Map] link at the top of your Bible searches. This allows you to view the location of Bible places on Google Maps. Thanks goes to OpenBible.info for collecting the needed data.

 • Added Doré's Bible illustrations, as well as links to the categorized biblical art from "Biblical Art on the WWW". When you display Bible texts, an image icon will show up in the chapter headers that links you to a list of art resources for each chapter. You can also search using the Biblical Art and Illustrations link in the Bible Study Tools section.

 • Coptic Versions: New Testaments in Coptic (Bohairic and Sahidic) from sahidica.org. (2007-01-17)

 • Exact Matches: The default search is now Exact Match.

  That means if you search for "king", you will only find "king" and not "walking" or "speaking" or "kingdom", etc.

  If you want to find "king" or "kingdom" or "kingly" etc., you can search for "king%", where the "%" acts as a wildcard.

  Searching for "%king" would find "walking", "speaking", "king", etc.

  Searching for "%king%" would find "walking", "speaking", "king", "kingdom", etc.

 • We still need people to help translate the site into other languages. Click the [Translate] link at the top of this page to volunteer.


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.