[Přeložit]    
  North America South America Europe Africa Middle East Asia Pacific/Oceania
Vyhledávání v Bibli Nástroje ke studiu Bible Poznej Boha Stahuj Přeložit
Bible za rok Nastavení vyhledávání FAQ Odkazy Kontakt
Vítejte na stránkách Unbound Bible !

Jednoduché vyhledávání Typ vyhledávání:
1. krok: Vyberte překlady Bible
2. krok: Vyberte oddíl Bible nebo jednotlivou knihu. Kapitola a verš jsou nepovinné.
 NEBO    
Kapitola : Verš Kapitola : Verš
 :   –   : 
3. krok: Zadejte hledaná slova (tento krok je nepovinný) a stiskněte tlačítko Vyhledej.
Hledej:    Ne: 
(Můžete požít znak % jako zástupce jednoho nebo více znaků)
† Importováno z CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Moduly Bible
² ª obsahuje deuterokanonické/apokryfní knihy
Nastavení pro vyhledávání a zobrazení:
Formát zobrazení:   |   Zvýrazni hledaná slova:
Čísla Hlavní: Vlevo: Vpravo:
Odkazy na komentáře    |   Obsahové odkazy    |   [Nastavení písma]
Odkazy na biblické umění a ilustrace    |   Odkazy na mapy 
Vypisovat Kapitolu:verš podle:

Vyberte výchozí verzi

Přečti Bibli za rok:   Září 24 - Den 267
Original Bible 365 Izajáš 42; Izajáš 43; Římanům 4[Měsíc]
Chronologicky (1) Izajáš 34-36; Římanům 4[Měsíc]
Chronologicky (2) Ester 6-10[Měsíc]
Celá Bible Ozeáš 13; Ozeáš 14; Jóel 1[Měsíc]
Starý zákon 2. Paralipomenon 9-10[Měsíc]
Nový zákon Římanům 4[Měsíc]
NZ, Žalmy, Přísloví Lukáš 19; Lukáš 20[Měsíc]
Epištoly (listy) První list Korintským 9[Měsíc]
Ježíšova slova Jan 16[Měsíc]
Získej čtení pro:

What's New?
 • Look for the [Map] link at the top of your Bible searches. This allows you to view the location of Bible places on Google Maps. Thanks goes to OpenBible.info for collecting the needed data.

 • Added Doré's Bible illustrations, as well as links to the categorized biblical art from "Biblical Art on the WWW". When you display Bible texts, an image icon will show up in the chapter headers that links you to a list of art resources for each chapter. You can also search using the Biblical Art and Illustrations link in the Bible Study Tools section.

 • Coptic Versions: New Testaments in Coptic (Bohairic and Sahidic) from sahidica.org. (2007-01-17)

 • Exact Matches: The default search is now Exact Match.

  That means if you search for "king", you will only find "king" and not "walking" or "speaking" or "kingdom", etc.

  If you want to find "king" or "kingdom" or "kingly" etc., you can search for "king%", where the "%" acts as a wildcard.

  Searching for "%king" would find "walking", "speaking", "king", etc.

  Searching for "%king%" would find "walking", "speaking", "king", "kingdom", etc.

 • We still need people to help translate the site into other languages. Click the [Translate] link at the top of this page to volunteer.


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.