Galatians
  Ukrainian: NT (P.Kulish, 1871)
  Galatians 4 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
1 Глаголю ж: доки наслїдник малолїток, доти не відрізняеть ся від слуги, хоч він і пан усього,
2 а єсть під опікунами та доморядниками аж до нароку отця.
3 Так же й ми, як були малолітками, були підневолені первотинами сьвіта.
4 Як же прийшла повня часу, послав Бог Сина свого, що родивсь від жени і був під законом,
5 щоб викупив тих, що під законом, щоб ми прийняли всиновленнє.
6 А що ви сини, то послав Бог Духа Сина свого в серця ваші, що покликує: Авва, Отче!
7 Тимже вже більш не невільник єси, а син; коли ж син, то й наслїдник Божий через Христа.
8 Тільки ж тодї, не знаючи Бога, служили ви тим, що не по природі були богами.
9 Тепер же, знаючи Бога, більше ж будучи познані від Бога, як вертаєтесь до немочних та мізерних первотин, котрим знов наново служити хочете?
10 Ви вважаєте на днї, місяцї, пори й лїта.
11 Боюсь за вас, що може марно працював коло вас.
12 Будьте, браттє, благаю вас, як і я: бо й я (такий), як ви. Нічим ви мене не скривдили.
13 Ви ж знаєте, що я у немощі тїла благовістив вам перше.
14 І не погордували ви спокусою, що була в тїлї моїм, анї відопхнули, а як ангела Божого прийняли мене, як Христа Ісуса.
15 Яке ж то було блаженство ваше! Сьвідкую бо вам, що коли б можна, ви б тодї, вирвавши очі свої, оддали менї.
16 То чи вже став я ворогом вам, говорячи вам правду?
17 Ревнують про вас не добре, а хочуть відлучити вас, щоб ви про них ревнували.
18 Добре ж ревнувати всякого часу в доброму, тай не тільки, як я приходжу до вас.
19 Дїточки мої, (ви,) котрими знов мучусь (перед родинами), доки Христос з'образить ся у вас,
20 хотїв би я бути у вас сьогоднї і змінити голос мій , бо я в непевности про вас.
21 Скажіть менї, ви, що хочете бути під законом: хиба ви закону не слухаєте ?
22 Писано бо, що Авраам мав два сини, одного від невольницї, а одного од вільної.
23 Та що був од невольницї, родивсь по тілу, а що од вільної, по обітницї.
24 Се ж иносказанне; се бо два завіти: один з гори Синая, що родить у неволю, котра єсть Агара.
25 Бо Агара, се Синай, гора в Аравиї, прикладаеть ся ж до теперішнього Єрусалиму, і служить з дітьми своїми.
26 А вишній Єрусалим вільний; він мати всім нам.
27 Писано бо: Звеселись, неплідна, що не роджаєш; гукай та покликуй, ти, що не мучилась; бо в одинокої багато дїтей, більш нїж у тієї, що має чоловіка.
28 Ми ж, браттє, по Ісааку дїти обітування.
29 Та, як тодї, хто родивсь по тілу, гонив того, хто по духу, так і тепер.
30 Тільки ж бо що глаголе писаннє? Вижени невільницю й сина її, не має бо наслідувати син невільниці з сином вільної.
31 Оце ж, браттє, ми не діти невільниці, а вільної.
  Ukrainian New Testament
Translated by P. Kulish
Published in 1871.

Imported from Славянская Библия / Slavic Bible.This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.