Luke
  Ukrainian: NT (P.Kulish, 1871)
  Luke 22 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
1 Наближало ся ж сьвято опрісноків, зване пасха.
2 І шукали архиєреї та письменники, як би погубити Його; боялись бо народу.
3 Ввійшов же сатана в Юду, на прізвище Іскариоцького, що був з числа дванайцяти.
4 І пійшовши говорив з архиєреями та воєводами, як Його зрадити їм.
5 І зраділи вони, й вмовились йому срібла дати.
6 І обіцяв ся, і шукав нагоди, щоб видати Його їм потай народу.
7 Прийшов же день опрісноків, як треба було колоти пасхове ягня.
8 І післав Петра та Йоана, глаголючи: Йдіть та приготовте нам пасху їсти.
9 Вони ж сказали Йому: Де хочеш, щоб приготовити?
10 Він же рече їм: Ось, як увійдете в город, зустріне вас чоловік, глек води несучи. Йдіть слїдом за ним у господу, куди ввійде.
11 І скажіть господареві дому: Каже тобі учитель: Де сьвітлиця, щоб дасху з учениками моїми їсти?
12 І той вам покаже гірницю велику застелену; там приготовте.
13 Пійшовши ж знайшли, як сказав їм, і приготовили пасху.
14 І, як настала година, сїв Він, й дванадцять апостолів з Ним.
15 І рече до них: Бажаннєм забажав я сю пасху їсти з вами, перш нїж прийму муки:
16 глаголю бо вам: Що більш не їсти му її, доки сповнить ся в царстві .Божому.
17 І, взявши чашу, й оддавши хвалу, рече: Прийміть се та поділить собі:
18 глаголю бо вам: Що не пити му вже від плоду винограднього, доки царство Боже прийде.
19 І, взявши хлїб, та оддавши хвалу, переломив, і дав їм, глаголючи: Се єсть тїло моє, що за вас даєть ся. Се чинїть на мій спомин.
20 Так само й чашу після вечері, глаголючи: Ся чаша новий завіт у крові моїй, що за вас пролита буде.
21 Та ось рука зрадника мого зо мною на столї.
22 Син то чоловічий іде, як постановлено наперед, тільки ж горе чоловікові тому, що зрадить Його!
23 І стали вони перепитуватись між собою, хто б з них був, що се мав зробити.
24 Постало і змаганнє між ними, хто з них здаєть ся бути більшим.
25 Він же рече їм: Царі в поган панують над ними, й ті що власть над ними мають, добродїяки звуть ся.
26 Ви ж не так: тільки ж найбільший між вами нехай буде як найменший, і хто старший - як слуга.
27 Хто бо більший: хто за столом, чи хто послугує? хиба не хто за столом? я ж між вами, як слуга.
28 Ви ж пробували зо мною в спокусах моїх.
29 І я завітую вам, як завітував менї Отець мій, царство,
30 щоб їли й пили за столом моїм у царстві моєму, і сидїли на престолах, судячи дванайцять родів Ізраїлевих.
31 Рече ж Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав собі вас, щоб просівати, як пшеницю;
32 я ж молив ся за тебе, щоб не поменшала віра твоя, і ти колись, навернувшись, утверди братів твоїх.
33 Він же каже Йому: Господи, з Тобою готов я і в темницю, і на смерть іти.
34 Він же рече: Глаголю тобі, Петре, не запів сьогодні півень, перш ніж тричі відречеш ся, що не знаєш мене.
35 І рече їм: Як посилав вас я без сакви, й торбини, й обувя, чи чого недоставало вам? Вони ж казали: Нїчого.
36 Рече тодї їм; А тепер хто має сакву, нехай бере так само й торбину: а хто не має, нехай продасть одежу, та купить меч.
37 Глаголю бо вам, що ще й се написане мусить справдитись на менї: І з беззаконними полїчено його: бо все про мене сповняєть ся.
38 Вони ж сказали: Господи, ось мечів тут два. Він же рече їм: Доволі.
39 І вийшовши пійшов по звичаю нагору Оливну зійшли ж слїдом за Ним і ученики Його.
40 Прибувши ж на місце, рече їм: Молїть ся, щоб не ввійти в спокусу.
41 А сам відступив од них, так як кинути каменем, і, приклонивши коліна, молив ся,
42 глаголючи: Отче, коли хочеш, мимо неси чашу сю від мене: тільки ж не моя воля, а Твоя нехай буде.
43 Явив ся ж Йому ангел з неба, підкріпляючи Його.
44 І, бувши в смертній боротьбі, ще пильнїще молив ся; був же піт Його як каплї крови, каплючі на землю.
45 І, вставши від молитви, й прийшовши до учеників своїх, знайшов їх сплячих від смутку,
46 і рече їм: Чого спите? уставши моліть ся, щоб не ввійшли в спокусу.
47 Ще ж Він промовляв, ось народ і званий Юда, один з дванайцяти, йшов поперед них. і приступив до Ісуса, поцілувати Його.
48 Ісус же рече йому: Юдо, цілуваннєм Сина чоловічого зраджуєш?
49 Бачивши ж ті, що коло Него, до чого доходить, казали Йому: Господи, чи вдарити нам мечем?
50 І вдарив один хтось із них слугу архиєрейського, та й відтяв йому ухо праве.
51 І озвавшись Ісус, рече: Оставте аж до сього. І, приторкнувшись до уха його, сцїлив його.
52 Рече ж Ісус до прийшовших на Него архиєреїв і воєвод, і церковних старших: Як на розбійника ви прийшли з мечами та киями?
53 Як щодня був я з вами в церкві, не простягали рук на мене; та се ваша година й власть темряви.
54 Узявши ж Його, повели, й приведи Його в двір архиєрейський. Петр же йшов слідом оддалеки.
55 Як же запалили огонь серед двора та посїдали вкупі, сїв і Петр серед них.
56 Побачивши ж Його одна служниця, як сидів коло сьвітла, й, придивляючись на него, сказала: І сей з Ним був.
57 Він же одрік ся Його, кажучи: Жінко, не знаю Його.
58 А згодя другий, побачивши його, сказав: І ти з них єси. Петр же каже: Чоловіче, нї.
59 І мало що не через одну годину, инший хтось ствердив, кажучи: Справді і сей з Ним був, бо й Галилеець він.
60 Каже Петр: Чоловіче, не знаю, що кажеш. І зараз, як ще говорив він, запіяв півень.
61 І обернувшись Господь, поглянув на Петра. І згадав Петр слово Господнє, як глаголав йому: Що перш ніж півень запіє, відречеш ся мене тричі.
62 І вийшовши геть Петр, заплакав гірко.
63 А чоловіки, що держали Ісуса насьміхалиеь із Него, бючи.
64 І, закривши Його, били в лице Його, та й питали Його, кажучи: Проречи, хто вдарив Тебе.
65 І иншого багато, хуливши, казали на Него.
66 А як настав день, зібралась старшина людська, та архиєреї і письменники, та й повели Його в раду свою І кажучи:
67 Чи Ти єси Христос? скажи нам. Рече ж їм: Коли вам скажу, не пій-мете віри;
68 воли ж і спитаю вас, не відповісте мені й не відпустите.
69 Від нинї сидїти ме Син чоловічий по правицї сиди Божої.
70 І сказали всі: То се Ти Син Божий? Він же до них рече: Ви кажете, що се я.
71 Вони ж сказали: На що нам ще сьвідчення? самі бо чули з уст Його.
  Ukrainian New Testament
Translated by P. Kulish
Published in 1871.

Imported from Славянская Библия / Slavic Bible.This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.