Matthew
  Romanian: Cornilescu
  Matthew 3 [Context] [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
1 În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii.
2 El zicea: ,,Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.``
3 Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, cînd zice: ,,Iată glasul celui ce strigă în pustie: ,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi -I cărările.``
4 Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brîu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.
 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.