Psalms
  Romanian: Cornilescu
  Psalms 76 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
1 (Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat cu instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf. O cîntare.) Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este Numele Lui în Israel.
2 Cortul Lui este în Salem, şi locuinţa Lui în Sion;
3 acolo a sfărîmat El săgeţile, scutul, sabia, şi armele de război. -
4 Tu eşti mai măreţ, mai puternic decît munţii răpitorilor.
5 Despoiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi; n'au putut să se apere, toţi acei oameni viteji.
6 La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit şi călăreţi şi cai.
7 Cît de înfricoşat eşti Tu! Cine poate să-Ţi stea împotrivă, cînd Îţi izbucneşte mînia?
8 Ai rostit hotărîrea dela înalţimea cerurilor; pămîntul s'a îngrozit şi a tăcut,
9 cînd S'a ridicat Dumnezeu să facă dreptate, şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pămînt. -
10 Omul Te laudă chiar şi în mînia lui, cînd Te îmbraci cu toată urgia Ta.
11 Faceţi juruinţe Domnului, Dumnezeului vostru, şi împliniţi-le! Toţi ceice -L înconjoară, să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoşat.
12 El frînge mîndria domnitorilor, El este înfricoşat pentru împăraţii pămîntului.
 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.