Genesis
  Romanian: Cornilescu
  Genesis 5 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
1 Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l -a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
2 I -a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i -a binecuvîntat, şi le -a dat numele de ,,om``, în ziua cînd au fost făcuţi.
3 La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i -a pus numele Set.
4 După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
5 Toate zilele pe cari le -a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit.
6 La vîrsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
7 După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani, şi a născut fii şi fiice.
8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
9 La vrîsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
10 După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani, şi a născut fii şi fiice.
11 Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.
12 La vrîsta de şapte zeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
13 După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.
15 La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
16 După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
18 La vrîsta de o sută şasezeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şase zeci şi doi de ani; apoi a murit.
21 La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22 După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şase zeci şi cinci de ani.
24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s'a mai văzut, pentru că l -a luat Dumnezeu.
25 La vrîsta de o sută opt zeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
26 După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute opt zeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şase zeci şi nouă de ani; apoi a murit.
28 La vîrsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29 El i -a pus numele Noe, zicînd: ,,Acesta ne va mîngîia pentru osteneala şi truda mînilor noastre, cari vin din acest pămînt, pe care l -a blestemat Domnul.``
30 După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouă zeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
31 Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
32 Noe, la vrîsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.
 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.