Job
Hebrew: Modern  
Job 5 [Commentary]
קרא נא היש עונך ואל מי מקדשים תפנה׃ .1
כי לאויל יהרג כעש ופתה תמית קנאה׃ .2
אני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם׃ .3
ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל׃ .4
אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם׃ .5
כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל׃ .6
כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף׃ .7
אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי׃ .8
עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר׃ .9
הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות׃ .10
לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃ .11
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃ .12
לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃ .13
יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים׃ .14
וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃ .15
ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה׃ .16
הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס׃ .17
כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃ .18
בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע׃ .19
ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃ .20
בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא׃ .21
לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא׃ .22
כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך׃ .23
וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא׃ .24
וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ׃ .25
תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו׃ .26
הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך׃ .27
Job 6 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ויען איוב ויאמר׃ .1
לו שקול ישקל כעשי והיתי במאזנים ישאו יחד׃ .2
כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו׃ .3
כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃ .4
הינהק פרא עלי דשא אם יגעה שור על בלילו׃ .5
היאכל תפל מבלי מלח אם יש טעם בריר חלמות׃ .6
מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי׃ .7
מי יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה׃ .8
ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני׃ .9
ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי לא כחדתי אמרי קדוש׃ .10
מה כחי כי איחל ומה קצי כי אאריך נפשי׃ .11
אם כח אבנים כחי אם בשרי נחוש׃ .12
האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני׃ .13
למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃ .14
אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעברו׃ .15
הקדרים מני קרח עלימו יתעלם שלג׃ .16
בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם׃ .17
ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו׃ .18
הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו למו׃ .19
בשו כי בטח באו עדיה ויחפרו׃ .20
כי עתה הייתם לא תראו חתת ותיראו׃ .21
הכי אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי׃ .22
ומלטוני מיד צר ומיד עריצים תפדוני׃ .23
הורוני ואני אחריש ומה שגיתי הבינו לי׃ .24
מה נמרצו אמרי ישר ומה יוכיח הוכח מכם׃ .25
הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש׃ .26
אף על יתום תפילו ותכרו על ריעכם׃ .27
ועתה הואילו פנו בי ועל פניכם אם אכזב׃ .28
שבו נא אל תהי עולה ושבי עוד צדקי בה׃ .29
היש בלשוני עולה אם חכי לא יבין הוות׃ .30
Job 7 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
הלא צבא לאנוש על ארץ וכימי שכיר ימיו׃ .1
כעבד ישאף צל וכשכיר יקוה פעלו׃ .2
כן הנחלתי לי ירחי שוא ולילות עמל מנו לי׃ .3
אם שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד ערב ושבעתי נדדים עדי נשף׃ .4
לבש בשרי רמה וגיש עפר עורי רגע וימאס׃ .5
ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה׃ .6
זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב׃ .7
לא תשורני עין ראי עיניך בי ואינני׃ .8
כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה׃ .9
לא ישוב עוד לביתו ולא יכירנו עוד מקמו׃ .10
גם אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי׃ .11
הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר׃ .12
כי אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי׃ .13
וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני׃ .14
ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי׃ .15
מאסתי לא לעלם אחיה חדל ממני כי הבל ימי׃ .16
מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך׃ .17
ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו׃ .18
כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי׃ .19
חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא׃ .20
ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני׃ .21

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.