Job
Hebrew: Modern  
Job 35 [Commentary]
ויען אליהו ויאמר׃ .1
הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל׃ .2
כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי׃ .3
אני אשיבך מלין ואת רעיך עמך׃ .4
הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך׃ .5
אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו׃ .6
אם צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח׃ .7
לאיש כמוך רשעך ולבן אדם צדקתך׃ .8
מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים׃ .9
ולא אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה׃ .10
מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו׃ .11
שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים׃ .12
אך שוא לא ישמע אל ושדי לא ישורנה׃ .13
אף כי תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו׃ .14
ועתה כי אין פקד אפו ולא ידע בפש מאד׃ .15
ואיוב הבל יפצה פיהו בבלי דעת מלין יכבר׃ .16
Job 36 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ויסף אליהוא ויאמר׃ .1
כתר לי זעיר ואחוך כי עוד לאלוה מלים׃ .2
אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדק׃ .3
כי אמנם לא שקר מלי תמים דעות עמך׃ .4
הן אל כביר ולא ימאס כביר כח לב׃ .5
לא יחיה רשע ומשפט עניים יתן׃ .6
לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו׃ .7
ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני׃ .8
ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו׃ .9
ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישבון מאון׃ .10
אם ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים׃ .11
ואם לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו בבלי דעת׃ .12
וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם׃ .13
תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים׃ .14
יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם׃ .15
ואף הסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן׃ .16
ודין רשע מלאת דין ומשפט יתמכו׃ .17
כי חמה פן יסיתך בספק ורב כפר אל יטך׃ .18
היערך שועך לא בצר וכל מאמצי כח׃ .19
אל תשאף הלילה לעלות עמים תחתם׃ .20
השמר אל תפן אל און כי על זה בחרת מעני׃ .21
הן אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה׃ .22
מי פקד עליו דרכו ומי אמר פעלת עולה׃ .23
זכר כי תשגיא פעלו אשר שררו אנשים׃ .24
כל אדם חזו בו אנוש יביט מרחוק׃ .25
הן אל שגיא ולא נדע מספר שניו ולא חקר׃ .26
כי יגרע נטפי מים יזקו מטר לאדו׃ .27
אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב׃ .28
אף אם יבין מפרשי עב תשאות סכתו׃ .29
הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה׃ .30
כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר׃ .31
על כפים כסה אור ויצו עליה במפגיע׃ .32
יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה׃ .33
Job 37 [Commentary]
אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו׃ .1
שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא׃ .2
תחת כל השמים ישרהו ואורו על כנפות הארץ׃ .3
אחריו ישאג קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי ישמע קולו׃ .4
ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃ .5
כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו׃ .6
ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו׃ .7
ותבא חיה במו ארב ובמעונתיה תשכן׃ .8
מן החדר תבוא סופה וממזרים קרה׃ .9
מנשמת אל יתן קרח ורחב מים במוצק׃ .10
אף ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו׃ .11
והוא מסבות מתהפך בתחבולתו לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה׃ .12
אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימצאהו׃ .13
האזינה זאת איוב עמד והתבונן נפלאות אל׃ .14
התדע בשום אלוה עליהם והופיע אור עננו׃ .15
התדע על מפלשי עב מפלאות תמים דעים׃ .16
אשר בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום׃ .17
תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק׃ .18
הודיענו מה נאמר לו לא נערך מפני חשך׃ .19
היספר לו כי אדבר אם אמר איש כי יבלע׃ .20
ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם׃ .21
מצפון זהב יאתה על אלוה נורא הוד׃ .22
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה׃ .23
לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב׃ .24

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.