Druhý list Timoteovi
  Čeština: Bible Kralická Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants
  Druhý list Timoteovi 2 [Obsah] [Komentář] Biblické umění a ilustrace
1 Protož ty, synu můj, zmocniž se v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši. συ ουν τεκνον μου ενδυναμου εν τη χαριτι τη εν χριστω ιησου
2 A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti. και α ηκουσας παρ εμου δια πολλων μαρτυρων ταυτα παραθου πιστοις ανθρωποις οιτινες ικανοι εσονται και ετερους διδαξαι
3 A tak ty snášej protivenství, jako ctný rytíř Ježíše Krista. συγκακοπαθησον ως καλος στρατιωτης χριστου ιησου
4 Žádný, kdož rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému hejtmanu líbil. ουδεις στρατευομενος εμπλεκεται ταις του βιου πραγματειαις ινα τω στρατολογησαντι αρεση
5 A jestliže by kdo i bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval. εαν δε και αθλη τις ου στεφανουται εαν μη νομιμως αθληση
6 Pracovati musí i oráč, prve nežli užitku okusí. τον κοπιωντα γεωργον δει πρωτον των καρπων μεταλαμβανειν
7 Rozuměj, coť pravím, a dejž tobě Pán ve všem smysl pravý. νοει ο λεγω δωσει γαρ σοι ο κυριος συνεσιν εν πασιν
8 Pamatujž na to, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, jenž jest z semene Davidova, podle evangelium mého. μνημονευε ιησουν χριστον εγηγερμενον εκ νεκρων εκ σπερματος δαυιδ κατα το ευαγγελιον μου
9 V kterémžto protivenství trpím, až i vězení, jako bych zločinec byl, ale slovo Boží není u vězení. εν ω κακοπαθω μεχρι δεσμων ως κακουργος αλλα ο λογος του θεου ου δεδεται
10 Protož všecko to snáším pro vyvolené Boží, aby i oni spasení došli, kteréžto jest v Kristu Ježíši, s slavou věčnou. δια τουτο παντα υπομενω δια τους εκλεκτους ινα και αυτοι σωτηριας τυχωσιν της εν χριστω ιησου μετα δοξης αιωνιου
  Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

The Westcott-Hort edition of 1881. Readings of Nestle27/UBS4 shown.

{VAR1: Refers to Westcott-Hort}
{VAR2: Refers to Nestle-Aland 27th/UBS4}

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.